Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 35  pokazuj  pozycji

Kategoria
IHIT/P/47/2020. Dostawa Sorafenibum oraz Ponatinibum (części 1-2) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-21 2020-05-29 10:00 2020-06-02
IHIT/P/6/2020 Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji oraz napraw pomp infuzyjnych Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-31 2020-05-04 08:00 2020-05-15
IHIT//4/2020 Dostawa materiałów do zabiegów naczyniowych (części 1 – 16) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-11 2020-03-16 10:00 --
IHIT/P/1/2020 Dostawa Immunoglobulin (część 1 - 4). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-30 2020-03-02 10:00 2020-05-28
IHIT/P/91/2019 Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury medycznej i labaratoryjnej Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-03 2020-02-20 08:00 2020-05-04
IHIT/P/ 76/2019 Usługi w zakresie okresowych przeglądów oraz naprawy aparatury medycznej, 11 części Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-03 2020-02-05 08:00 2020-03-26
IHIT/P/84/2019 Dostawa materiałów do zabiegów naczyniowych (części 1 – 4). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-05 2019-11-14 09:00 2020-01-02
IHIT/P/55/2019 Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury laboratoryjnej: cytometrów przepływowych, analizatorów oraz automatycznego systemytu do posiewu krwi Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-10-28 2019-12-16 10:00 2020-01-16
IHIT /P/83/2019 Dostawa zamrażarek do - 20C i niskotemperaturowych ( części 1-8) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-23 2019-11-04 12:00 2019-12-20
IHIT/P/78/2019 Dostawa cytometru przepływowego, kardiologicznych stacji do centralnego monitorowania pacjenta (kardiomonitory) wraz ze stacjami centralnymi. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-10-21 2019-11-04 10:00 2019-11-12
IHIT/P/69/2019 Dostawa odczynników do diagnostyki w podziale na 3 części. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-11 2019-11-13 10:00 2019-12-11
IHIT/P/57/2019 Dostawa produktów leczniczych Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-09-16 2019-10-04 10:00 2019-12-18
IHIT/P/58/2019 Zakup sprzętu medycznego (części nr 1 – 3) w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematolo-gii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-09 2019-10-10 10:00 2020-04-16
IHIT/P/48/2019 Usługi w zakresie okresowych przeglądów oraz diagnoz, naprawy IHIT/P/48/2019 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-09-04 2019-10-07 08:00 2019-10-29
IHIT/P/35/2019 Usługi w zakresie okresowych przeglądów oraz diagnoz, napraw aparatury medycznej: inkubatorów CO2, komór laminarnych, dygestoriów, kardiomonitorów – 11 części Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-30 2019-10-17 08:00 2020-01-29
IHIT/P/51/2019 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych w podziale na 35 części Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-28 2019-10-21 08:00 2020-02-27
IHIT/P/50/2019 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne z siedzib przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-08-19 2019-08-29 08:00 2019-08-29
IHIT/P/36/2019 Zakup sprzętu medycznego (części nr 1 – 9) w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii” nr POIS.09.02.00-00-0057/16 w ramach działa-nia 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych . Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-06 2019-09-05 10:00 2019-11-08
IHIT/P/39/2019 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych (części 1-17) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-08-02 2019-10-10 08:00 2020-01-21
IHIT/P/32/2019 Dostwa materiałów do zabiegów naczyniowych (części 1-10) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-02 2019-09-06 09:00 2019-12-05
IHIT/P/29/2019 POIS.09.02.00-00-0057/16-00/109/2017/1462 - 5 częścI Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-28 2019-09-05 10:00 2019-10-29
IHIT/P/26/2019 Usługi w zakresie okresowych przeglądów oraz diagnoz, naprawy aparatury medycznej: parowników, aparatów do znieczulenia, respiratorów, aparatów USG, lamp operacyjnych, lamp zabiegowych, sterylizatora, aparatów RTG Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 1602 Serwis sprzętu medycznego i laboratoryjnego 2019-06-26 2019-07-15 10:00 2019-09-24
IHIT/P/27/2019 Dostawa leku Gemtuzumab ozogamycyny Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-05-31 2019-06-13 10:00 2019-06-24
IHIT/P/25/2019 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych w podziale na 11 części Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-05-27 2019-07-11 10:00 2019-10-29
IHIT/P/18/2019 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora (części nr 1-9) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-05-15 2019-06-19 10:00 2019-10-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa