Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 36  pokazuj  pozycji

IHIT/P/131/2020 Dostawa narzędzi laparoskopowych, włókniny, koreczki i klipsy chirurgiczne (części 1-4) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-05 10:00 --
IHIT/P/138/2020 Dostawa produktów leczniczych (części 1-5) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-22 2020-12-30 10:00 --
IHIT/P/125//2020 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-18 2021-01-20 09:00 --
IHIT/P/135/2020 DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ, ROBOCZEJ I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (CZĘŚCI 1 - 2). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2020-12-28 11:00 --
IHIT/P/124/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie”. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-09 2021-01-04 09:00 --
IHIT/P/91/2020 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-04 2021-01-05 09:00 --
IHIT/N/132/2020 Dostawa zestawu do elektroforezy kapilarnej z immunodetekcją. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-03 2020-12-15 10:30 --
IHIT/N/129/2020 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (części 1-16) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-02 2020-12-11 10:00 --
IHIT/P/127/2020 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do sekwencjonowania na aparacie SeqStudio Genetic Applied Biosystem. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-01 2020-12-16 10:00 --
IHIT/P/57/2020 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, DIAGNOZY I NAPRAWY APARATURY MEDYCZNO-LABORATORYJNEJ W PODZIALE NA 11 CZĘŚCI Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-30 2020-12-31 10:00 --
IHIT/P/126/2020 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH W PODZIALE NA 17 CZĘŚCI Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-12-22 10:00 --
iHIT/P/88/2020 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-18 2020-11-30 09:00 --
IHIT/P/116/2020 DOSTAWA JEDNORAZOWEJ ODZIEŻY I BIELIZNY OCHRONNEJ (CZĘŚCI 1 - 2). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-18 2020-12-21 10:00 --
IHIT/P/128/2020 Dostawa preparatów do dezynfekcji (części 1-7) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-16 2020-11-27 10:00 --
IHIT/P/109/2020 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 8 części. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-13 2020-11-25 09:00 --
IHIT/P/79/2020 Dostawa akcesorii, zestawów endoskopowych oraz osłon radiologicznych (części 1-5) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-10 2020-12-14 10:00 --
IHIT/P/85/2020 PRZEGLĄDY TECHNICZNE, KONSERWACJE, DIAGNOZY I NAPRAWY APARATURY MEDYCZNEJ W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-10 2020-12-11 10:00 --
IHIT/P/89/2020 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz odpadów komunalnych i innych z siedzib przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 w Warszawie. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-09 2020-11-30 10:00 --
IHIT/P/110/2020 Dostawa mebli biurowych Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-04 2020-11-17 10:00 --
IHIT/P/62/2020 Dostawa odzieży medycznej, roboczej i środków ochrony indywidualnej (części 1-3). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-02 2020-11-09 10:00 --
IHIT/P/63/2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (części 1-35) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-29 2020-11-12 09:00 --
IHIT/P/108/2020 DOSTAWA RĘKAWICZEK MEDYCZNYCH (CZĘŚCI 1 - 2) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-27 2020-11-09 10:00 --
IHIT/P/82/2020 Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego (części 1-60) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-06 10:00 --
IHIT/P/86/2020 Dostawa zestawów komputerowych z monitorem LED, akcesoriów komputerowych oraz komputerów przenośnych (części 1-5). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-16 2020-10-26 09:00 --
IHIT/P/84/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki oraz odczynników do diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (części 1-17) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-12 2020-11-13 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa