Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

IHIT/N/88/2021 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do realizacji projektu ABM3 (części 1-7) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-09-23 2021-10-04 10:00 --
IHIT/N/85/2021 Przygotowanie, konfiguracja, udostępnienie usystematyzowanego zestawu formularzy do zapisu wymaganych protokołem badania klinicznego informacji o każdym uczestniku badania - elektronicznej Karty Obserwacji Pacjenta (ang. eCRF, Electronic Case Report Form) oraz utrzymanie systemu na czas realizacji projektu niekomercyjnego badania klinicznego, finansowanego ze środków ABM. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-09-01 2021-09-10 10:00 --
IHIT/N/68/2021 Zestaw zbiornika kriogenicznego ze sterownikiem, zestawem stelaży, wężem przyłączeniowym oraz detektorem tlenu obejmujący transport, wniesienie, instalację i przeszkolenie użytkowników do realizacji projektu pt.„Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórką Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-08-25 2021-09-03 10:00 --
IHIT/N/86/2021 Dostawa zestawów aparatury do realizacji projektu pt. "Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA - badanie 2 fazy " (Części 1 – 4). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-08-25 2021-09-03 10:30 --
IHIT/N/64/2021 Dostawa zestawów aparatury do realizacji projektu pt. "Rozpoznanie nawrotu chłoniaka DLBCL i kwalifikacja do leczenia drugiej linii w oparciu o nowy algorytm diagnostyczny oceniający stężenie krążącego nowotworowego DNA - prospektywne badanie 2 fazy" (Części 1 – 4). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-07-28 2021-08-10 10:30 --
IHIT/N/26/2021 Dostawa odczynników chemicznych do genomiki i transkryptomiki (części 1-4) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-07-28 2021-08-04 10:30 --
IHIT/N/66/2021 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-07-28 2021-08-09 10:00 --
IHIT/N/24/2021 Dostawa zestawów aparatury do realizacji projektu pt. "Rozpoznanie nawrotu chłoniaka DLBCL i kwalifikacja do leczenia drugiej linii w oparciu o nowy algorytm diagnostyczny oceniający stężenie krążącego nowotworowego DNA - prospektywne badanie 2 fazy" (Części 1 – 10). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-05-27 2021-06-11 10:00 --
IHITP/N10/2021 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (części 1-9) IHIT/N/10/2021. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-03-08 2021-03-16 10:00 --
IHIT/N/17/2021 Dostawa produktów leczniczych dla niekomercyjnego badania klinicznego 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotną lub oporną ostra białaczkę limfoblastyczną B komórkową (części 1-3). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-03-01 2021-03-08 10:00 --
IHIT/N/1/2021 Dostawa produktów leczniczych dla niekomercyjnego badania klinicznego 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotną lub oporną ostra białaczkę limfoblastyczną B komórkową (części 1-4). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowania wyłączone z PZP Przetarg na podstawie art. 70 kc i innych Dostawy 2021-01-15 2021-02-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa