Lista postępowań

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

Kategoria
IHIT/P/18/2020 Usługi w zakresie okresowych przeglądów, diagnoz oraz napraw aparatury medycznej Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-21 2020-06-08 08:00 --
IHIT/P/27/2020 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania, prasowania, maglowania i dezynfekcji bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz świadczenie usług wynajmu bielizny Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-05 2020-06-08 10:00 --
IHIT/P/31/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki oraz odczynników do diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń ( części 1-7) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-22 2020-06-24 10:00 --
IHIT/P/34/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie" Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-22 2020-06-08 09:00 --
IHIT/P/24/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (części nr 1 - 2). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-25 2020-06-24 10:30 --
IHIT/P/32/2020 Narzędzia chirurgiczne, narzędzia i sprzęt laparoskopowy; laryngoskopy jednorazowe (część 1-12) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-25 2020-06-10 09:00 --
IHIT/N/44/2020 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego (część 1-3). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-27 2020-06-04 10:00 --
IHIT/P/35/2020 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 174 części. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-03 2020-07-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa