Lista postępowań

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

IHIT/P/80/2020 Usługi w zakresie okresowych przeglądów, diagnoz i napraw aparatury medycznej w podziela na 29 części. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-24 2021-02-16 10:00 --
IHIT/P/92//2020 Dostawa odczynników chemicznych (części nr 1 – 9) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-08 10:00 --
IHIT/N/134/2020 Kompleksowa usługa CRO niekomercyjnego badania klinicznego „badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową”. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-01-27 10:30 --
IHIT/P/136/2020 Dostawa odczynników chemicznych wraz z dzierżawą urządzenia Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-02-05 10:00 --
IHIT/N/1/2021 Dostawa produktów leczniczych dla niekomercyjnego badania klinicznego 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotną lub oporną ostra białaczkę limfoblastyczną B komórkową (części 1-4). Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowania wyłączone z PZP Przetarg na podstawie art. 70 kc i innych Dostawy 2021-01-15 2021-01-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa