Lista postępowań wyłączonych z PZP - Art. 11 ust. 5 pkt 1 - Zamówienia służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

IHIT/N/88/2021 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do realizacji projektu ABM3 (części 1-7) Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2021-09-23 2021-10-04 10:00 --
IHIT/N/85/2021 Przygotowanie, konfiguracja, udostępnienie usystematyzowanego zestawu formularzy do zapisu wymaganych protokołem badania klinicznego informacji o każdym uczestniku badania - elektronicznej Karty Obserwacji Pacjenta (ang. eCRF, Electronic Case Report Form) oraz utrzymanie systemu na czas realizacji projektu niekomercyjnego badania klinicznego, finansowanego ze środków ABM. Instytut Hematologii i Transfuzjologii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-09-01 2021-09-10 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa